Търсене

Първа работна среща на експертите по информационни технологии в Института за висши изследвания в образованието и обучения –  IH2EF в гр. Поатие, Франция

Първа работна среща на експертите по информационни технологии в Института за висши изследвания в образованието и обучения –  IH2EF в гр. Поатие, Франция

Прочетете повече »

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „QUALITY INSPECTIONS TROUGH QUALITY OF INSPECTORS’ S TRAINING – QIQIT“ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

Със заключително събитие на 21 декември 2022 г. приключиха дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Quality inspections trough quality of inspectors’ s training – QIQIT“/„Качество на инспектиране

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content