Търсене

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ REACT

Националният инспекторат по образованието участва в заключителна конференция  по проект REACT, Agreement. 621522-EEP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, програма Еразъм+ ( Пътища на реципрочен майевтичен подход, подобряващи критичното мислене). Срещата

Прочетете повече »

Четвъртият етап от обучението за прилагане инструмента за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училаще

Днес приключи четвъртият етап от обучението за прилагане инструмента за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училаще, по който Националният инспакторат по образованието е

Прочетете повече »

УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРОЕКТ ЗА ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА) НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ „STESSIE“

Националният инспекторат по образованието участва в проект по програма Erasmus+, Key action 2 –  „STESSIE“ за обучение на инспектори, оценители на качеството, доставчици на образователни услуги,

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content