Търсене

ПРОЕКТ 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „QUALITY INSPECTIONS TROUGH QUALITY OF INSPECTORS’ S TRAINING – QIQIT“ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ

Със заключително събитие на 21 декември 2022 г. приключиха дейностите по Проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Quality inspections trough quality of inspectors’ s training – QIQIT“/„Качество на инспектиране

Прочетете повече »

Предстоящи мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“

Предстоящи мобилности по проект 2021-1-BG01-KA122-ADU-000030585 „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по

Прочетете повече »

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ“ (QIQIT)

 7         На 7  юни 2022 година участниците в дейности за мобилност по проект „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough

Прочетете повече »

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ

На работно съвещание на екипа на Националния инспекторат по образование бе представен проект „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough

Прочетете повече »

КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ (QUALITY INSPECTIONS TROUGH QUALITY OF INSPECTORS’ S TRAINING – QIQIТ)

Инспектори от НИО, които организират и провеждат обучение за външен инспектор,  ще повишат ключовите си компетентности в изпълнение одобреното за финансиране проектно предложение на Националния

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content