Търсене

Резюме на доклад от инспекция на Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов“, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов“, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, град София, район Лозенец, община Столична, област София- град

Резюме на доклад от инспекция на Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“, град София, район Лозенец, община Столична, област София- град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на 157 Гимназия за изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на 157 Гимназия за изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“, град София, Столична община, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“, град София, Столична община, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир Интелект-Инвест”, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир Интелект-Инвест”, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22“, град София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22“, град София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, град София, Столична община, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, град София, Столична община, област София-град

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content