Търсене

Резюме на доклад от инспекция на Софийска професионална гимназия по електроника  „Джон Атанасов“, град София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Софийска професионална гимназия по електроника  „Джон Атанасов“, град София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Софийска професионална гимназия по туризъм, град София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Софийска професионална гимназия по туризъм, град София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина”, град София, Столична община, обл. София-град

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина”, град София, Столична община, обл. София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Частна професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, град София, община Столична, област София-област

Резюме на доклад от инспекция на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, град София, община Столична, област София-област

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, община Столична, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, община Столична, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“, гр. София, общ. Столична, обл. София-град

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“, гр. София, общ. Столична, обл. София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, град София, Столична община, област София-град

Резюме на доклад от инспекция на Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, град София, Столична община, област София-град

Прочетете повече »

Резюме на доклад от инспекция на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, гр. София, общ. Столична, обл. София

Резюме на доклад от инспекция на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, гр. София, общ. Столична, обл. София

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content