Рамката за инспектиране е
документ, разработен от Националния инспекторат по образованието (НИО), който
съдържа подробна информация за цялостния процес на инспектиране. Р

Публикуването на Рамката на
интернет страницата на Националния инспекторат по образованието ще осигури
прозрачност на процеса на инспектиране, както и повишаване информираността на
участниците в инспектирането – училища и детски градини, образователната
общност и гражданското общество.

Документът дава отговор на
въпросите, свързани със:

•          същността
на инспектирането;

•          правомощията
на участниците в процеса на инспектирането;

•          правилата,
по които се осъществява инспектирането;

•          етапите
и сроковете на инспекцията;

•          скала,
по която ще се осъществява оценяването;

•          инструментите,
с които ще се извършва инспектирането;

•          структурата на доклада от проведената инспекция.

За преглед на Рамката натисни Рамка за инспектиране

КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Националният инспекторат по образованието разработва, апробира и усъвършенства критериите и индикаторите за инспектиране. В пилотното инспектиране за периода февруари-юни 2019 г. ще бъде осъществена апробация на критериите и индикаторите за предстоящото първо инспектиране през учебната 2019/2020 г.

За преглед на критериите и индикаторите натисни Таблица критерии