Търсене

РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

nio-logoНационалният инспекторат по образованието (НИО), чиято основна функция е външно оценяване на качеството на образованието в детски градини и училища чрез инспектиране, се стреми към създаване и усъвършенстване на политиките за осигуряване на високо качество на образованието в подкрепа на европейските и националните приоритети за развиване на качеството на предучилищното и училищното образование и насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни. Рамката за оценяване на качеството на образованието е документ, чиято цел е:

       Да представи в обобщен вид концепцията на НИО за оценяване на качеството на образованието;

   Да предостави лесен достъп до информация за водещите принципи и документи на НИО в процеса на инспектиране; 

      Да осигури прозрачност и публичност на процеса на инспектиране и резултатите от оценяването на институциите.

Предназначена е за субекти и обекти на инспектирането, както и за всички заинтересовани страни при гарантиране на правото на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, като основен принцип в Европейския стълб на социалните права.  Постигането на качествено образование е основа за лична реализация, пригодност за заетост и активно и отговорно гражданство. Рамка за оценяване на качеството на образованието – НИО

Споделете:
Търсене
Skip to content