Търсене

Вероника Паунова Янакиева, главен специалист, № ДК-001/25.05.2018 г.

Весела Стефанова Политова, държавен инспектор, № ДПКОНПИ-01-23/12.05.2022 г.

Виолета Тодорова Ангелова, главен специалист, № ДК-01-42/01.07.2020 г.

Доротея Николова Дончева – Георгиева, главен инспектор, № ДПКОНПИ-01-34/01.11.2022 г.

Иван Людмилов Иванов, директор на дирекция АО, № ДК-01-16/08.06.2020 г.

Ина Евелинова Василева, главен инспектор, № ДПКОНПИ-01-4/07.12.2021 г.

Йонка Колева Александрова, главен счетоводител, № ДК-014/05.07.2018 г. 

Катя Александрова Кръстева, главен инспектор, №ДК-01-43/08.10.2020 г.

Малина Едрева Одоен, главен инспектор, № ДПКОНПИ-01-8/08.03.2024 г.

Мима Стоянова Чалева, главен секретар, № ДК-01-13/27.03.2019 г.

Надежда Григорова Богдановастарши инспектор, № ДПКОНПИ-01-42/12.12.2023 г.

Румяна Първанова Белчева – Каменова, държавен инспектор, № ДК-017/01.10.2018 г.

Румяна Тодорова Гьорева, държавен инспектор, № ДК-01-40/23.06.2020 г.

Стела Цонева Мицова, директор на дирекция “Инспектиране”, № ДК-028/27.11.2018 г.

Цветелина Валентинова Рашкова, главен експерт, № ДК-027/27.11.2018 г.

 

Търсене
Споделете:
Skip to content