Търсене

Вероника Паунова Янакиева, главен специалист

Весела Стефанова Политова, държавен инспектор

Виолета Тодорова Ангелова, главен специалист

Доротея Николова Дончева – Георгиева, главен инспектор

Иван Людмилов Иванов, директор на дирекция АО

Ина Евелинова Василева, главен инспектор

Йонка Колева Александрова, главен счетоводител

Катя Александрова Кръстева, главен инспектор

Мима Стоянова Чалева, главен секретар

Надежда Григорова Богданова, старши инспектор

Румяна Първанова Белчева – Каменова, държавен инспектор

Румяна Тодорова Гьорева, държавен инспектор

Стела Цонева Мицова, директор на дирекция “Инспектиране”

Цветелина Валентинова Рашкова, главен експерт

Търсене
Споделете:
Skip to content