Вероника Паунова Янакиева, главен специалист

Весела Стефанова Политова, главен инспектор

Виолета Тодорова Ангелова, главен специалист

Златина Тодорова Радушева, главен инспектор

Иван Людмилов Иванов, директор на дирекция АО

Ина Евелинова Василева, старши инспектор

Йонка Колева Александрова, главен счетоводител

Катя Александрова Кръстева, главен инспектор

Мима Стоянова Чалева, главен секретар

Надежда Николчева, главен инспектор

Николая Ангелова Найденова, главен инспектор

Петър Петров Хаджигеоргиев, главен инспектор

Румяна Благоева Томова, държавен инспектор

Румяна Първанова Белчева – Каменова, държавен инспектор

Румяна Тодорова Гьорева, държавен инспектор

Стела Цонева Мицова, директор на дирекция “Инспектиране”

Цветелина Валентинова Рашкова, главен експерт

Споделете:
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status