Търсене

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТНАТА СРЕЩА НА ПОСТОЯННАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

В проведената на 28 и 29 март 2019 г. в София работна  среща на Постоянната международна конференция на SICI на тема:  „Иновацията инспектиране: движещи сили и цели. Иновация или промяна“ участваха  57 образователни експерти, в това число 41 инспектори от европейските инспекторати от 19 страни, президента на SICI г-жа Шантал Мане и цялото изпълнително бюро на  SICI, директорите на трите училища от София – домакини на работните срещи по училища, инспекторите от НИО,  образователни експерти-консултанти към НИО, представители на: МОН, социалните партньори и РУО София-град

Бяха обсъдени ключови въпроси за посоката на развитие на Националните инспекторати в Европа, повечето от които се намират на етапа на промени и преустройство. В този контекст дейността на новосъздадения Национален инспекторат на образованието в България се вписа напълно органично, особено в частта за оценка на качеството на образователния процес през качествени, а не количествени индикатори и предложените технологични решения с използването на електронната платформа за управление процеса на инспектиране ЕСУИ.

Обобщение на работата на международната среща направи президентът на  SICI  г-жа Шантал Мане, която посочи няколко основни насоки на иновацията в инспектирането, свързани с:

  1. идентифициране и насърчаване на добрите идеи в училищата / класните стаи
  2. подкрепа на иновации, които могат да доведат до положителна промяна в училищата
  3. подновени подходи, критерии, инструменти, рамки за инспектиране
Споделете:
Търсене
Skip to content