Търсене

РЕСУРСИ И ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ ЗА СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ: НАСТРОЙКА ЗА РАСТЕЖ

Вярвате, че можете да развиете своите таланти и способности с усилия? Учениците с нагласа за растеж виждат усилията като необходими за успеха, прегръщат предизвикателствата, учат се от критиката и упорстват в лицето на неуспехите. Учениците с определено (не гъвкаво) мислене вярват, че тяхната собствена интелигентност и талант са вродени черти, които не се променят. Например, те могат да кажат: „Просто не мога да науча математика.“ Тези ученици обикновено се притесняват, че не изглеждат умни, разстройват се от грешки и се отказват рано от трудни задачи. Учениците с мислене за растеж вярват, че способността може да се промени в резултат на усилия, постоянство и практика. Те често казват: „Математиката е трудна, но ако продължа да се опитвам, мога да се справя по-добре.” Учениците с нагласа за растеж виждат грешките като начини да учат, да приемат предизвикателствата и да упорстват в лицето на неуспехите. Независимо дали учениците са наясно с начина си на мислене, голям брой изследвания показват, че това, което вярват за собствената си интелигентност, може да влияе на техните усилия, ангажираност, мотивация и постижения, измерени чрез резултати от тестове, училищни оценки, степен на образование след средното образование и други показатели.

Трансформиращо образование (Transforming Education) разработи набор от инструменти, за да помогне на преподавателите да научат повече за мисленето за растеж. Инструментариумът включва по-подробно обяснение на мисленето за растеж, видеоклипове, обобщаващи подкрепящите изследвания и улавящи собствения опит на учениците, свързани с мисленето за растеж, както и разнообразие от стратегии, които учителите могат да използват, за да помогнат на учениците да развият мислене за растеж.

Ресурси и стратегии за учене

Споделете:
Търсене
Skip to content