Търсене

РОЛЯТА НА ИНСПЕКТИРАНЕТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЧРЕЗ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В периода г. от 15 до 17 ноември 2023 г. в гр. Билбао, Испания се проведе Генерална асамблея на Постоянната международна конференция на инспекторатите (SICI). Генералната асамблея приема отчет за напредъка по изпълнението на стратегическия план на SICI за направеното през годината и обобщава работата и резултатите по темата за 2023 г. „Ролята на инспектирането за подобряване на образователната система чрез научни изследвания“. Асамблеята постави началото на темата за 2024 г: „Инспектиране в бързо променяща се образователна среда“.

Президентът на ИК на SICI Джейн Мак Манус представи ключовите моменти в новата тема за работа на организацията през 2024  г: „Инспектиране в бързо променяща се образователна среда“.

Изведени бяха трите ключови акцента за ролята на инспекторатите  в трансформиращата се среда:

  1. Ангажираност, усърдие и иновативност
  2. Подкрепа на приобщаващото, холистично и подготвящо за бъдещето образование
  3. Прогноза за ролята на технологиите и лидерството

Повече по темата тук: Годишна Асамблея на инспекторатите по образованието SICI Билбао -23

Споделете:
Търсене
Skip to content