Търсене

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ

Качеството на образованието изисква образователна свобода въз основа на ясни стандарти, но с редовна отчетност за постигнати резултати.  Националният инспекторат по образованието изпълнява стратегическата задача да координира и направлява обществените усилия за по-добро качество на образованието, като изготви Рамка за инспектиране с разработени критерии, индикатори, процедури, инструменти и скала за оценяване, която апробира през 2019 г. в инспектиране на училища и детски градини в цялата страна Направените анализи от апробирането и актуалните изисквания към  осигуряване на качеството, предоставяно от образователните системи, станаха основа на Ръководство за инспектиране – ново помагало за участниците в оценка на качеството на образованието в детските градини и училищата.

Ръководство за инспектиране

Споделете:
Търсене
Skip to content