Търсене

Система за сигурно електронно връчване

                С оглед приетото на 13 март 2020 г. Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и с цел намаляване на необходимостта от физическо посещаване на администрациите, Ви уведомяваме за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (Системата) за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие на физическите и юридическите лица в администрацията.
                 Националният инспекторат е регистриран в Системата от 2018 г. Комуникацията чрез Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление.
                Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.
                Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg
Споделете:
Търсене
Skip to content