Търсене

Конкурс “Знак за качество”

За подкрепа, непрекъснато повишаване на качеството на образованието и популяризиране на ефективни модели в училище Националният инспекторат по образованието поставя началото на ежегодния конкурс „Знак за

БЪЛГАРИЯ: ПЪТНА КАРТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА УЧИТЕЛИ

Работната сила в България е изправена пред динамични тенденции, повлияни от негативната демографска картина, сезонната и дългосрочната миграция на населението в страната и чужбина, небалансираното

УЧЕЩА ЛИ Е ВАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ?

ISBN 978-619-7262-28-5 ©Институт по публична администрация, 2021 автори: д-р Николай Николов, Сава Стефанов, Гергана Георгиева Хората и тяхната способност да учат са най-важното конкурентно предимство

Търсене
Споделете:
Skip to content