Търсене

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ

Йозеф Шумпетер за пръв път въвежда термина иновация през 1912 г. Иновация – нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов

СТРАТЕГИИ И ПРЕЧКИ ПРЕД ИНОВАЦИИТЕ

На 30.05 и 31.05.2019 г. в гр. Фуншал, Мадейра се проведе работна среща на Конференцията на европейските инспекторати SICI. Темата на работната среща беше: „Стратегии

Търсене
Споделете:
Skip to content