Търсене

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за обявените една конкурсна длъжност „Държавен инспектор” и шест конкурсни длъжности „Главен инспектор” в дирекция “Инспектиране” – Национален инспекторат по образованието (НИО)

Търсене
Skip to content