Търсене

Списък на успешно завършилите първа фаза на обучението за външен инспектор, проведено в периода 28.01.-31.01.2020 г.

 

# Име, Презиме, Фамилия
1 Александрина Антонова Колева
2 Анжела Давидова Георгиева
3 Антоанета Христова Кадиева
4 Бойка Георгиева Няголова
5 Борислава Георгиева Асенова
6 Ваня Димитрова Ангелска
7 Венцислав Маринов Христов
8 Вера  Златкова Георгиева
9 Виолета Цветанова Гълъбова
10 Галина Илчева Жишева
11 Галя Дончева Милкова
12 Гергана Красимирова Петрова
13 Даниела Тодорова Ганчева
14 Доротея Николаева Дончева 
15 Емилия Славчева Иванова
16 Живка Стойчева Дойнова
17 Жоржетина Цанева Атанасова
18 Иванка Атанасова Стоянова
19 Иванка Христова Тончева
20 Ивета Петрова Германова
21 Илонка Лазарова Стоянова
22 инж. Наталия Кирилова Чингова
23 Йордан Иванов Михалев
24 Катя Кирилова Цолова
25 Мадлена Димитрова Драгиева
26 Малинка Стефанова Петрова
27 Маргарита Тончева Иванова
28 Марина Тодорова Димова
29 Марияна Атанасова Димитрова
30 Милена Георгиева Джолева
31 Милка Димитрова Ацева
32 Митко Колев Дерменджиев
33 Надежда Томова Николчева
34 Наталия Тодорова Лазарова
35 Нели Недева Попова
36 Нина Вълчева Чанева
37 Петър Венков Веселинов
38 Росица Николаева Алексиева
39 Росица Вълчева Кавалджиева
40 Румяна Емилова Атанасова
41 Румяна Недялкова Вутова
42 Светла Николова Димитрова
43 Силвия Асенова Червенкова
44 Станчо Радостинов Генчев
45 Стефка Димитрова Илиева
46 Татяна Милчова Алексиева
47 Тинка Илиева Ткачова
48 Тодор Янков Янков
49 Цветослава Трифонова Манчева
Споделете:
Търсене
Skip to content