Търсене

Списък на успешно завършилите първа фаза на обучението за външен инспектор, проведено в периода 08.11.-11.11.2019 г.

 

# Име, Презиме, Фамилия
1 Ангелина Златкова Илева-Тодорова
2 Анна Димитрова Петрова
3 Биляна Димитрова Иванова
4 Валентина Кунчева Тодорова
5 Валери Любенов Стоилов
6 Валерия Нинова Иванова
7 Валя Кирова Ненчева
8 Валя Христова Янкова
9 Величка Петрова Попова
10 Веселина Георгиева Тонева
11 Вяра Крумова Петрова
12 Галя Колева Илиева 
13 Гергана Петрова Аврамова
14 Горица Симеонова Лазарова
15 Грета Георгиева Бакалова
16 Грета Йовкова Христова
17 Доцка Димитрова Стефанова
18 Дочка Стоянова Мичева
19 Елена Станчева Желева
20 Елина Светославова Димитрова
21 Елисавета Антонова Александрова-Иванова
22 Елисавета Спасова Илиева
23 Емилия Георгиева Манолова
24 Емилия Михайлова Алексова
25 Емилия Първанова Грозданова-Евгениева
26 Ерика Владимирова Стойчевска
27 Жасмина Тодорова Загорова-Младенова
28 Златина Митева Каталиева-Симеонова
29 Ивелина Недева Николова
30 Иветка Тодорова Петрова
31 Ирена Йорданова Трасиева
32 Катя Йорданова Финдрина
33 Красимира Михайлова Апостолова
34 Кристина Добринова Георгиева
35 Любима Велинова Карадачка
36 Любка Милкова Байлова
37 Мариана Славчова Попадийна
38 Мая Петрова Андрова-Стоянова
39 Мая Христова Павлова 
40 Мими Господинова Коцева
41 Митка Димчева Димчева- Димитрова
42 Надежда Георгиева Топузлиева
43 Надежда Драганова Цочева
44 Надя Георгиева Бърдарова
45 Нели Димитрова Недялкова
46 Павлин Недялков Жеков
47 Павлина Георгиева Иванова
48 Петър Любенов Гудев
49 Петя Константинова Кирова 
50 Ралица Николаев Стамова
51 Росица Петрова Кирева-Бучкова
52 Сабрие Ибрахимова Петрова
53 Сениха Бейхан Неази 
54 Соня Маринова Малинчева
55 Стамена Валентинова Христова
56 Таня Костадинова Цуцуманова
57 Тина Петрова Велева-Иванова
58 Татяна Петкова Дачева
59 Цветелина Иванова Симеонова
60 Юлвие Тасин Мусин-Хюсеин
Споделете:
Търсене
Skip to content