Търсене

СРЕЩА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

В Срещата за споделяне на добри практики, организирана от Института по публична администрация и проведена в периода 5 – 7 юни 2023 година в град Бургас държавният инспектор д-р Румяна Гьорева представи добрата практика „Знак за качество“ – иновативна практика за прозрачно управление, споделяне и (само)усъвършенстване, с която Националният инспекторат по образование се включи в Конкурса за добри практики през 2022 г. в категорията „Социална отговорност“. „Знак за качество“ отразява социалната отговорност на Националния инспекторат по образование за постигане устойчивост на качеството на образование чрез разпространение на успешни модели за управление. Насочена е към (само)усъвършенстване на обектите и субектите на инспектиране.

Повече за практиката виж на Добра практика на НИО 2022 г_

Споделете:
Търсене
Skip to content