Търсене

СТРАТЕГИИ И ПРЕЧКИ ПРЕД ИНОВАЦИИТЕ

На 30.05 и 31.05.2019 г. в гр. Фуншал, Мадейра се проведе работна среща на Конференцията на европейските инспекторати SICI. Темата на работната среща беше: „Стратегии и пречки пред иновациите, системен подход на прилагане, съвместно създаване“. Националните координатори на европейските инспекторати представиха  стратегиите и пречките пред иновациите, въвеждащи  нови програми и нови перспективи, които допринасят за подобряване на качеството на образованието. Ключов въпрос на срещата беше съвместното създаване като източник на добавена стойност от съвместна работа на инспектори, директори, учители, непедагогически персонал и други представителни членове на училищната общност.

Работната среща очерта необходимостта от развиване на нова култура на сътрудничество между инспекторите и всички членове на образователната общност, за да се насърчи нов и по-добър отговор на училищната организация за качеството на образованието на нашите деца и ученици.

Споделете:
Търсене
Skip to content