Търсене

СТЪПКА КЪМ УСПЕШНОТО БЪДЕЩЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 13.10.2023 г. в зала Централ на хотел “Форум” се състоя Заключително събитие по проект “Digital pedagogical strategy for Z generation” № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544, Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“- CALL 2021 с 19. СУ “Елин Пелин” – координатор от България, в сътрудничество с партньори от Норвегия, Полша и Литва. Реализацията му е стъпка към успешното бъдеще на образованието – формирането на мрежа от “Дигитални приятелски училища” между четири европейски държави – България, Литва, Полша и Норвегия, които чрез сътрудничество и общи усилия създадоха инструменти за по-добро образование и повишаване дигиталните компетенции на училищните общности.

Ангелина Секулова, оперативен асистент по изпълнение на дейностите на проекта, представи “Ръководство за разработване на собствена стратегия за дигиталното училище”. То предоставя на образователните институции ценен инструмент за разработване на собствени стратегии за дигитална трансформация и подпомага училищата да създават планове, които са целенасочени и адаптирани към специфичните им нужди. Мирела Петкова – координатор на проекта, даде възможност на участниците да тестват преведения на български език  “Уеб-базиран инструмент за установяване на настоящи потребности при дигитализацията на учебния процес”. Този инструмент играе ключова роля в идентифицирането на актуалните нужди на образователната общност. Той позволява на училищата да анализират и оценяват състоянието на тяхната дигитална инфраструктура и да предприемат конкретни стъпки за подобрение. Присъстващите имаха възможност да  се запознаят и с дигиталния ресурсен център – “Resource Hub”, който предоставя на училищата, учителите, учениците и студентите свободен достъп до актуални учебни материали, иновативни инструменти и насоки за интегриране на технологиите в учебния процес и допринася за усъвършенстването му чрез неограничени възможности за обогатяване на опита и развитието на уменията в дигиталната епоха. Представен  бе и обучителен курс – МООС, разработен от партньорите от България – екипа от Центъра за образователни и обучителни дейности – Валюми. Г-жа Ади Конедарева представи този педагогически модел за e-обучение, базиран на 5-стъпковия модел на професор Джили Салмон, който ще допринесе за развитието на дигиталните компетенции на образователната общност.

На конференцията мнения и идеи споделиха гости и участници, представители на различни институции:  директорът на НИО, експерт от РУО София-град, ЦОПУО, представители на академичната общност – УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски ”, ВУЗФ, директори на училища, учители, родители, партньори, представители на район Красно село, представители на бизнеса и издателство КЛЕТ-България и др.

Материалите от проекта може да намерите тук:

 

Ръководство за разработване на стратегия за дигиталното училище – https://digipedzgen.eu/outputs

Инструмент за диагностика на степента на дигитализация за училища и/или висши учебни заведения (Mapping Tool) – https://digipedzgen.eu/mappingtoo l

Безплатен обучителен курс – МООС “Педагогически модел за e-обучение, базиран на 5 стъпковия модел на проф. Джили Салмон” – https://digipedzgen.eu/trainingmodules

Дигитален Хъб с ресурси в помощ на учителите – https://digipedzgen.eu/resources

Страница на проекта:https: https://digipedzgen.eu/

 

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content