Търсене

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ BG01-KA122-ADU-000030585 „КАЧЕСТВО НА ИНСПЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКТОРИ“ (QIQIT)

 7         На 7  юни 2022 година участниците в дейности за мобилност по проект „Качество на инспектиране чрез качество на обучението за инспектори“ (Quality Inspections trough Quality of Inspectors’ s Training – QIQIT) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Образование за възрастни“, проведоха работна онлайн среща с партньорите от DomSpain (DS Formacio), град Реус, Испания. Представени бяха двете теми за обучение:

       „Адаптиране към новата образователна парадигма във времена на трансформационни промени, породени от COVID19“ („Adapting to the New Education Paradigm in times of transformational changes posed by COVID19”).

       „Цифрови инструменти за възрастни учащи как да интегрират цифровите инструменти в образованието за възрастни“ („Digital Tools for Adult Learners how to integrate Digital Tools in Adult Education“).  

Цялата информация Проект-BG01-KA122-ADU-000030585-среща с партньорите от Испания

Споделете:
Търсене
Skip to content