Търсене

С П И С Ъ К за допуснати и недопуснати кандидати за обявената по чл. 81а от ЗДСл незаета длъжност „държавен инспектор” в дирекция „Инспектиране“ при Национален инспекторат по образованието (НИО)

Търсене
Skip to content