Търсене

С П И С Ъ К за допуснати и недопуснати кандидати за обявената по чл. 81а от ЗДСл незаета длъжност „главен експерт“ в дирекция „Административно осигуряване“ при Национален инспекторат по образованието (НИО)

Търсене
Skip to content