Търсене

ТЕАТЪР? ФАНТАСТИШ!

Професионална гимназия ,,Константин Фотинов”, гр. Самоков

В Професионална гимназия ,,Константин Фотинов”, гр. Самоков от много години се обучават ученици с интензивно изучаване на немски език. Екипът на училището полага  усилия за намиране на допълнителни начини за мотивиране на учениците, като участия в олимпиади и езикови състезания, създаването на импровизирана библиотека с книги и списания на немски език, срещи с немскоговорящи гости на града, посещения в Гьоте институт и т.н.

Една такава форма е и създадената трупа за театър на немски език, която има вече повече от десетгодишна традиция. Началото на дейността на ,,Театър? Фантастиш!“ е поставена през 20212 г. с пиесата „Човекът пред съда на животните” на театрален фестивал в Гьоте институт, част от проекта ,,Да учим немски език чрез театър“, с ръководител Клаудиа Бартоломейчик от Берлин.  От 2014 г. насам гимназията участват във всички издания на фестивала за училищен театър на немски език ,,Завесата се вдига за немски език“, организиран от Немското посолство, Гьоте институт, Фондация „Ханс Зайдел” и Министерство на образованието и науката. Фестивалът се провежда ежегодно в различен град и всеки път има различно мото. Пиесите се пишат съвместно от учители и ученици. Участниците в трупата работят с огромно желание и хъс. Учениците се ангажират и с изработката  на декорите, музикалното оформление, компютърни презентации, покани и плакати за пиесите. Творческият подход и интегрирането на различни умения в клуба са добра практика за използване на компетентностния и интегративен подход. Участниците са провокирани да обогатяват езиковата си култура и познания, да преодоляват по-лесно езиковите бариери и да имат желание да развиват и усъвършенстват  уменията си. Учат се да работят в екип, да изграждат чувството за принадлежност и съпричастност, преодоляват задръжките си да говорят пред голяма аудитория и не на последно място истински се забавляват заедно.

Традиция е пиесите да бъдат превеждани на български език и представяни пред учениците от цялата гимназия и самоковската общественост. Постановките на ,,Театър? Фантастиш!“ са част  от очакваните културни събития в града.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content