Търсене

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование през учебната 2018/2019 г. Националният инспекторат по образованието проведе първото обучение за 244 външни инспектори. Обучението протече в присъствена форма -32 часа и практикум – 20 часа пилотна инспекция.  Успешно завършиха обучението 219 директори, заместник-директори, учители, образователни експерти.

На 08.07.2019 г. в Актовата зала на 35 СУ „Добри Войников“, София Националният инспекторат по образованието организира ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ.  На церемонията присъстваха и връчиха Удостоверения на успешно приключилите обучението инж. Таня Михайлова- заместник-министър на образоването и науката; д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ към КНСБ; д-р Юлиян Петров – председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“; Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета; началници на регионалните управления по образованието: д-р Ваня Кастрева, РУО София-град; Галина Евденова, РУО Враца; Росица Иванова, РУО София-регион; Гроздан Колев, РУО – Кърджали; Елка Станчева, РУО Търговище; Иван Панайотов – представител на РУО-Хасково; Васка Атанасова – представител на РУО- Пловдив; Мариана Лозанова, главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, МОН.

Значението на процеса за оценяване на качеството в предучилищното и училищно образование, готовност за сътрудничество при въвеждането на съвременното инспектиране в България и незаменимата роля на външните инспектори за позитивно и обективно протичане на инспекциите беше отбелязано от заместник-министър Т. Михайлова началниците на РУО Враца-Г. Евденова и РУО София-град д-р В. Кастрева и представителите на социалните партньори д.ик.н. Я. Такева, д-р Ю. Петров, Диян Стаматов.

Директорът на НИО, д-р Анелия Андреева, представи визията, переспективите и очакванията от Националното инспектиране за предстоящата учебна година.

Бяха връчени удостоверенията на 140 външни инспектори, които споделиха своето удовлетворение от преминатото обучение и осъзнаването на голямата отговорност, която поставя пред тях предизвикателството „Национално инспектиране“.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail”]

Споделете:
Търсене
Skip to content