Търсене

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ,

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищно образование през учебната 2018/2019 г. бе проведено обучение за външни инспектори. Обучението се проведе в две фази всяка от фазите завърши с изпит, като участниците изпълниха практически задачи от инспекционните дейности.  Успешно завършиха обучението 223 участници.

Като отчита незаменимото участие на външните инспектори в процеса по оценка на качеството на образованието, предоставяно от детските градини и училищата, Националният инспекторат по образованието организира ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ, на което НИО има удоволствието да Ви покани на събитието.

На церемонията очакваме представители на ръководството на Министерството на образованието и науката,  представители на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България, началници на регионални управления на образованието, социални партньори и съмишленици.

Акценти в програмата: „Националното инспектиране – перспективи и очаквания“, д-р Анелия Андреева, директор на НИО; Споделени мнения от външни инспектори

Събитието ще се проведе на 08.07.2019 г. от 11.00 часа в Актовата зала на 35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София, ул. Д. Войников № 16 .

 

Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор на Национален инспекторат по образованието

Споделете:
Търсене
Skip to content