Търсене

УКАЗАНИЕ „Готови за инспекция в електронна среда и комбинирана инспекция”

Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква
готовност за реакция и мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от
присъствено инспектиране в образователните институции към инспектиране в електронна среда от разстояние или прилагане на комбиниран вариант за осъществяване на инспекцията.

Специфики в организацията на инспектирането в условията на пандемична ситуация указание 2020

Раздел I. Специфики в организацията на инспектирането в условията на пандемична
ситуация
1. Комбиниран модел за осъществяване на инспекцията
2. Модел на инспектиране в електронна среда от разстояние
Раздел II. Роля и дейности на директора на детската градина/училището в
подготвителния етап
Раздел III. Указания за работа с електронната система за управление на
инспектирането (ЕСУИ)
Раздел IV. Роля и дейности на директора на детска градина/училище през същинския
етап при комбинирана инспекция
Раздел V. Роля и дейности на директора училище по време през същинския етап при
инспекция в електронна среда от разстояние

Споделете:
Търсене
Skip to content