Търсене

УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЛЕД COVID И РОЛЯТА НА CAF

През 2021 г. екипът на НИО взе участие в проучване от международен екип на ОИСР Укрепване на устойчивостта на публичната администрация след кризата COVID19 с CAF 2020“ 

На 3. февруари директорът на НИО взе участие в уебинара за представяне на  резултатите от проучването на опита на потребителите на CAF по време на кризата с COVID. Изследването  представиха Наталия Нолан Флеча и Арно Прете, Дирекция Публично управление, ОИСР

  •         Резултатите показват популярността и полезността на модела CAF за потребителите на CAF по време на кризата. Потребителите на CAF се чувстваха по-добре подготвени и бяха по-склонни да се адаптират.
  •         Кризата е засегнала всички критерии, показани в модела CAF, особено  хора и процеси. Управлението на хората се проявява като ясен фокус по време на пандемията заедно с дигитализацията. Бяха очертани нови практики и в двете области, това ще посочи пътя за развитие на организациите след COVID-19.
  •         Дългосрочните приоритети включват дигитализация, иновации, управление на работната сила и устойчивост и са се изместили в сравнение с приоритетите преди кризата.
  •         Организациите на местно ниво отчитат най-ниските нива на готовност и адаптация. По-малките организации трябва да се адаптират повече.
  •         2/3 от респондентите очакват, че новите практики за работа и предоставяне на услуги могат да имат положително въздействие върху устойчивостта и климатичния отпечатък на организацията.

В дискусията бяха поставени важни въпроси за развитието на организациите:

Демонстрираха ли обществените организации известно ниво на устойчивост? Къде сме ние, трябва да направим много подобрения?

Кои нови иновации или практики могат да се наблюдават сред потребителите на CAF? Подходящи ли са да останат?

Как можем да използваме кризата, за да реформираме организациите към по-добро (т.е. повече гъвкавост, устойчивост, подобрено предоставяне на услуги и т.н.)?

Как моделът CAF може допълнително да подкрепи устойчивостта на организациите пред лицето на бъдещи сътресения?

цялата презентация може да видите тук  Survey results presentation_PPT_Final 3 feb-APR

Споделете:
Търсене
Skip to content