Търсене

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ

Уважаеми директори, учители, ученици и родители,

Съгласно чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и  чл. 6, ал. 3, т. 14 и т. 15 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, директорът на Националния инспекторат по образованието разработва, апробира и усъвършенства критерии и индикатори за инспектиране. В изпълнение на тази задача започва пилотно инспектиране на детски градини и училища в периода от м. февруари до м. юни 2019 г. включително.

Представям на Вашето внимание списък на определените за инспекции институции за м. февруари и м. март 2019 г.

Списъците за м. май и м. юни ще бъдат своевременно публикувани на електронната страница на Националния инспекторат по образованието.

Директорите на планираните за инспектиране училища и детски градини ще получат подробни указания за подготовката и хода на инспекцията.

месец февруари

Населено място Детска градина/училище
1. София Национална професионална гимназия   по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“
2. София Национално средно училище „София“
3. София 125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици
4. София 91. Немска езикова гимназия  ,,Професор Константин Гълъбов“
5. София 134. Средно училище  „Димчо Дебелянов“
6. София Детска градина № 65  „Слънчево детство“
7. София Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“
8. София 156. Обединено училище   „Васил Левски“
9. София Специално училище за ученици с нарушено зрение   „Луи Брайл“
10. София Американски колеж в София
11. София Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“
12. София Държавна детска градина „Младост“ към МО
13. София Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет  – София
14. София 22. Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“
15. София 104. Основно училище „Захари Стоянов“
16. София 32. Средно училище с изучаване на чужди   езици  „Свети Климент Охридски“
17. София 112. Основно училище „Стоян Заимов“
18. София Детска градина № 113 „Преспа“
19. София Професионална гимназия по   механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“
20. София Частно начално училище „Светилник“
21. София Национално музикално училище „Любомир Пипков“
22. София 85. Средно училище „Отец Паисий“
23. София 93. Средно  училище  „Александър Теодоров – Балан“
24. София Детска градина № 77 „Магнолия“

месец март

1. Дупница Основно училище „Христаки Павлович“
2. Благоевград Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
3. Благоевград Средно училище с изучаване   на чужди езици „Свети Климент Охридски“
4. Благоевград 3. Основно училище „Димитър Талев“
5 Пазарджик Езикова гимназия „Бертолт Брехт“
6 Пазарджик Средно    училище  „Георги Бенковски“
7. Перник Основно училище „Св. Иван Рилски“
8. Перник Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон  Радев“
9. София – област

Костинброд

Средно  училище  „Д-р   Петър Берон“
10. София – област

Правец

Основно училище  „Васил Левски“
11. Дупница Средно училище „Свети Климент Охридски“
12. Благоевград 4. Основно училище „Димчо Дебелянов“
13. Благоевград Частно средно училище „Димитър и Йоан“
14. Благоевград 9. Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“
15. Пазарджик Начално училище „Никола Фурнаджиев“
16. Пазарджик Основно  училище  „Христо  Смирненски“
17. Перник – Драгичево Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“
18. Перник Природоматематическа гимназия  „Христо Смирненски“
19. София – област Костинброд 2. Основно училище „Васил Левски“
20. София-област Правец Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“
21. Кюстендил Начално училище „Свети Климент Охридски“
22. Кюстендил Езикова гимназия  „Д-р Петър Берон“
23. Перник Обединено училище „Темелко Ненков“
24. Пловдив Основно училище „Васил Левски“
25. Пловдив Национална търговска гимназия – Пловдив
26. София област – Елин Пелин Професионална гимназия по керамика
27. София-област Ихтиман Средно училище „Христо  Ботев“
28. София област – Самоков Средно училище „Отец Паисий“
29. София област – Самоков Обединено  училище „Неофит Рилски“
30. София -област Своге Средно  училище  „Иван Вазов“
31. Кюстендил Спортно училище   „Васил Левски“
32. Кюстендил 7. Основно училище „Ильо войвода“
33. Перник 6. Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“
34. Пловдив Начално училище „Петко Рачов Славейков“
35. Пловдив Средно училище „Любен Каравелов“
36. София -област  Елин Пелин Начално училище „Отец Паисий“
37. София-област Ихтиман Основно  Училище „Димчо Дебелянов“
38. София-област Самоков Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
39. София-област Самоков Начално училище „Станислав Доспевски“
40. София-област Своге Начално училище  „Д-р Петър Берон“
Споделете:
Търсене
Skip to content