Търсене

УЧИЛИЩЕТО С ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА С ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО

Училищното дело в село Говедарци е започнало през 1829/1830 година, когато селото не е разполагало с училищна сграда и за целта е използвана една от къщите в селото. Будният дух на хората и традицията на просветната дейност в с. Говедарци продължава и до днес чрез учениците от Основно училище „Димчо Дебелянов“, които следват стъпките на дедите си и достойно се представят в училище, състезания, олимпиади и различни други дейности. 

Основно училище „Димчо Дебелянов“ е общинско средищно училище, в което се обучават 61 ученици, разпределени в 7 общообразователни паралелки в дневна форма на обучение – по една паралелка за всички класове от първи до седми клас. Сградата на училището е уникална и разпознаваема със своята часовникова кула. Дворът на училището е със зелени площи, дървета, пейки за почивка и спортно игрище. В училището се обучават ученици, които са дошли със семействата си от Англия, Испания и Македония. Те живеят от години в България, говорят български език и са избрали това уникално българско село с прекрасни хора и живописни природа, съчетало история, традиции, култура и забележителности, където децата учат в училището с „часовниковата кула с щъркелово гнездо“. В  училището се  организират дейности, свързани със спорта, здравето и опазването на околната среда. Провежда се инициативата „Спортувам с мама и татко“ и години наред ученици от начален етап участват в проект ,,Научи се да караш ски“. Сформиран е клуб за здравословен начин живот, в който се обсъжда темата за здравословното хранене. Често се провеждат спортни състезания по футбол, каране на велосипед с препятствия и др.

      За родителите образованието е ценност и приоритет. Повишена е ангажираността на родителите за редовното посещаване на училището.  Всеки родител може да посети един или два пъти урок и да наблюдава работата на класа и на собственото му дете. Родителите разказват, че учителите работят за формиране на отговорност у техните  деца за собствените им действия и решения и посочват като резултат добре опазеното имущество на училището, организиране на дни за почистване, в които учениците се учат на трудолюбие.  Учениците също са удовлетворени от управлението на училището. Директорът провежда разговори с ученици, които имат неизвинени отсъствия. В училището наричат тази практика „на чаша чай“. Директорът и учениците сядат не един срещу друг, а един до друг като равни, което буди доверие у учениците и те споделят своите проблеми.     Представителите на ученическия съвет дават предложения за организацията на училищните празници, украсата на коридорите на училището и други дейности.     Училището работи много добре с различни институции и партньори, които допринасят за повишаване качеството на образователния процес. Установени са партньорства с кметството, читалището в с. Говедарци,  с полицията и Районната служба пожарна безопасност и защита на населението в гр. Самоков, както и с община Самоков и читалищата в с. Бели Искър и с. Говедарци, с фирми и организации, които са дарители.                                                         

Споделете:
Търсене
Skip to content