Търсене

УЧИЛИЩЕ С МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Национална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр.Тетевен

Град Тетевен се намира в красив планински район с вековни гори, обграден от върховете Петрахиля, Трескавец, Острич и Червен. В града в миналото процъфтяват занаятите и търговията, заради което е наречен „Алтън Тетевен“ (Златният Тетевен). Местоположението на града го предопределя като  един от занаятчийските центрове по дървообработване през XIX век. Красивата природа кара патриарха на българската литература Иван Вазов да каже „Ако не бях дошъл в Тетевен и аз щях да бъда чужденец за майка България“.

Тези природни дадености стават причина родолюбив тетевенец през 1909 година да създаде дърводелско училище за усвояване на занаят по столарство и стругарство. Днес, наследник на 110 годишна история на дърводелското училище е Националната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, чиято мисия е да предоставя образование, но и да пази миналото.

Съхраненият от поколения снимков, документален и веществен материал провокира идеята за създаване на училищен музей. Изграждането му цели  формиране на историческа памет, гордост и принадлежност към училищната общност. Музейната сбирка отразява богатата 110 годишна история на училището, чрез запазените и събрани материали през годините. В създаването му взимат участие изявени специалисти от горското стопанство и мебелната промишленост, завършили гимназията. Възприет е хронологичния и тематичен подход, като материалите са подредени в настолни и висящи витрини. Към всеки експонат фигурира текст, който носи информация за историята му. Съхранени са ръкописи с бележки на учители още от първите години на съществуване на училището, фотографии, отразяващи професионалната, спортната и творческата му дейност десетилетия назад, снимки на генерации учители, образци на училищната документация през годините. Изложени са уреди, използвани в дървообработването и дърворезбарството, които вече могат да се видят само там.  Място в музея заемат съвременни символи на училището като неговото знаме и униформата за учениците. Днешните многообразни и многобройни изяви на учениците както в България, така и в чужбина, също намират място за изграждане на моста между поколенията. Изложени са дърворезби, дело на таланта на възпитаниците на училището, сред които е и логото на училището.

Общото в усилията на поколенията учители е да се съхрани желанието за опазване на българската природа. Днес училището наред със спомените за миналото се стреми да погледне и към бъдещето чрез изграждането на Център по екология. Центърът представлява модерна среда, оборудвана със съвременни технологии, чрез които по иновативен начин да се преподава и учи. Разполага с интерактивна стена с представени дървесни видове, дигитална лаборатория „Айнщайн“, дигитални микроскопи, мобилни лаборатории за изследвания в сферата на екологията, цялостно оборудвана конферентна зала,  пространство за отдих, ръчно изработени от екипа на гимназията креативни и образователни игри и метеорологична станция. Посещава се и от деца от детските градини за запознаването им с околната среда и нейното опазване.

 

 

 

 

 

Споделете:
Търсене
Skip to content