Търсене

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Основната цел на Хартата на клиента е да подобри достъпа до услуги и да насърчи повишаването на качеството на обслужването. Националният инспекторат по образованието (НИО) предоставя следните административни услуги:

  1. Предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация;
  2. Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигуряваните лица (УП3), съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и §. 1, т. 2, б. „в“ от Закона за администрацията;
  3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2), съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и §. 1, т. 2, б. „в“ Закона за администрацията;

Институцията предоставя и други услуги, съгласно Правилника за устройството и функциите на НИО и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в НИО:

  1. Разглеждане на въпроси, сигнали и предложения, свързани с дейността на НИО и по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).
  2. Обучение на външни инспектори.
  3. Издаване на дубликат на удостоверение за успешно завършено обучение за външен инспектор;

Пълният текст на актуализираната Харта на клиента на НИО може да намерите тук Харта на клиента

Споделете:
Търсене
Skip to content