Търсене

Четвъртият етап от обучението за прилагане инструмента за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училаще

Днес приключи четвъртият етап от обучението за прилагане инструмента за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училаще, по който Националният инспакторат по образованието е партньор в многонационалния проект STESSIE. На заключителното събитие официални поздрави поднесоха зам.-министъра на образованието и науката г-жа Т. Михайлова, началникът на кабинета на министър Цоков г-жа Н. Михалевска, зам.- председателят на ДАЗД г-жа И. Касърова, експерти от РУО София-град и София-област и РЦПО – гр. София. Пред инспектори и експерти от седем страни, директори и заместник-директори на училища и детски градини от София и Перник бяха представени резултатите от проекта до момента. Онлайн към срещата се присъединиха инспектори и специалисти по приобщаващо образование от още 4 страни.

Споделете:
Търсене
Skip to content