Търсене

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ПО ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ“

Директорът на Националния инспекторат по образованието д-р Анелия Андреева участва в първото заседание на Съвета по координация за изпълнението на Четвъртия национален план по глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

Българският център за нестопанско право, Българският институт за правни инициативи и Фондация „Програма за достъп до обществена информация“ ще се ротират на 8 месеца като съпредседатели на Съвета. Това решиха единодушно членовете на Съвета на първото му заседание на 15.12.2022г- под председателството на вицепремиера Атанас Пеканов.

„Партньорството за открито управление“ (ПОУ) е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението. Страната ни вече 10 години е активен участник в инициативата, като до момента българските правителства са приели и изпълнили три национални плана за действие. Трайно застъпени в тях са целевите области прозрачност и достъп до информация, отворени данни, почтено управление и гражданското участие.

 Четвъртият национален план за действие бе приет на 29.07 т.г., като включените в него мерки за първи път бяха разработени и одобрени след дискусия съвместно от представители на държавни институции и граждански организации. Като форум за реализация в най-висока степен на гражданското участие, Съветът за координация подпомага процесите по съвместното вземане и изпълнение на решения от администрацията и заинтересованите страни, действа като механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на мерките на плана – както от заинтересованите страни, така и от широката общественост.

02. 4 НПД_ПОУ_18.07.2022 г.

Споделете:
Търсене
Skip to content