Търсене

COVID-19: КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С ИЗОЛАЦИЯТА ВКЪЩИ – четвърта част

Мерки срещу насилие

Тясното пространство, липсата на възможност за усамотение, липсата на интимност може да доведат до агресия и насилие. Противодействайте на ескалацията на ситуацията активно и съзнателно. Имате следните възможности.

  • Разпознавайте и назовавайте насилието.

Дори и при себе си! Насилието има много форми: удари, викане, омаловажаване, продължително пренебрегване… Бъдете честни със себе си и реагирайте, когато забележите, че самите вие ​​сте претоварени и може да прибегнете до насилие!

  • Говорете по телефона, за да се успокоите!

Обадете се на приятел/ка, дори и само за да поговорите с някой друг. Ако е възможно, отидете в друга стая. Поемете дълбоко въздух. Ако това не е достатъчно, свържете се с някоя от горещите линии (например телефон на доверието на БЧК 02 492 30 30).

  • Не причинявайте насилие!

Негативните емоции, напрежението и агресията са нормални в извънредни ситуации. Не е лошо да имате агресивни чувства към някого, опасността започва, когато ги превърнете в реални действия.

  • В случай на насилие – говорете!

Ако забележите, че други възрастни упражняват насилие у дома – особено срещу деца или юноши – говорете с тях. В тази ситуация може би сте единствените, които могат да защитят детето. Потърсете подкрепа за това: чрез телефонни съвети от център за защита от насилие (тел. 0 800 1 86 76), център за закрила на детето (тел. 116 111) или от психосоциална служба (тел. 0888 429 730).

  • Потърсете помощ, ако сте жертва на насилие!

Разбира се същото важи, ако самите вие сте жертва на насилие: потърсете помощ. Тук е важно да не оставате сами. Не сте сами, дори ако изглежда, че сте в изолация. Потърсете помощ: от приятели, консултативни центрове, телефонни съвети от център за защита от насилие или закрила на детето, а в случай на тежко насилие също от полицията или Държавната агенция за закрила на детето.

  • И най-вече: потърсете помощ навреме!

Не чакайте, докато стане късно. Предходните съвети срещу скуката, срещу страховете и притесненията и особено съветите срещу конфликти помагат да се справим с неприятните чувства, които възникват в напрегнати, често ограничени в пространството ситуации, преди да се изразят в насилие.

Къде можете да потърсите помощ?

Източник:

BÖP Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (2020). COVID-19: Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen. Достъпен на https://www.boep.or.at/download/5e71d59d3c15c85df5000028/20200317_COVID-19_Informationsblatt.PDF

Споделете:
Търсене
Skip to content