Търсене

SICI: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНСПЕКТИРАНЕ И НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

В периода 29-31 март Асоциацията на инспекторатите по образованието SICI  проведе първата си работна среща  за годината в гр. Фуншал (о-в Мадейра), Португалия, посветена на темата за връзката между научните изследвания и процеса на инспектиране. Срещата  откриха с приветствия ректорът на университета в Мадейра проф. Силвио Фернандес, секретарят по образованието г-н Жорж Карвальо, председателят на изпълнителното бюро на SICI г-жа Джейни Макманъс и домакинът – директорът на инспектората в Мадейра г-н Жорже Моргадо. На пленарната сесия от д-р Естела Коста от университета в Лисабон и г-жа Роксан Корталс от инспектората в Нидерландия бяха поставени ключовите въпроси за значението на инспектирането и проучванията за училищата и добавената стойност на научното изследване за инспекторатите.

Две работни групи от инспектори и изследователи в три сесии обсъдиха въпросите: „Какви могат да бъдат движещите сили във връзката между инспекция и изследване?“, „Каква може да бъде добавената стойност за училищата и/или за системата?“ Бяха идентифицирани три типа на възможно взаимодействие между инспектирането и научното изследване:

  1. Самостоятелни научни изследвания (висши училища, научни организации), външна независима оценка на процесите на инспектиране. Резултатите от изследванията се използват от инспекторатите за прецизиране на критериите и индикаторите и при планиране на тематични специализирани инспекции;
  2. Процесът на инспектиране като научно изследване: инспекторите прилагат научен подход, ползват научен инструментариум за набиране и обработка на данни. Резултатите се използват за подобряване представянето на училищата, за препоръки към образователната система;
  3. Съвместно планирани и проведени научни изследвания в партньорство между инспекторат и научно звено. Резултатите се използват при формиране на образователни политики и оценка на въздействието на конкретна политика.

По време на работната среща се проведоха множество неформални срещи между представителите на инспекторатите. Беше споделен практически опит от работата на всеки инспекторат. Началниците на инспекторатите по образование, националните координатори и експертите от научните звена постигнаха съгласие относно назрялата необходимост от активно сътрудничество между оценяващите качеството инспекторати и научните среди, провеждащи изследвания в областта на качеството на образование. В заключителната сесия се обсъди и основната тенденция в развитието на инспекторатите по образование: трансформация от бюрократичен в пост-бюрократичен процес с основна характеристика „споделена отговорност и диалог“ между училищата и инспекторатите.

Споделете:
Търсене
Skip to content