Търсене
Previous slide
Next slide

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

НАРЕЖДАМ Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и Наредба

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА 2023 г.

Стратегическата цел на Националния инспекторат по образованието за повишаване качеството на човешкия капитал, чрез формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се

Търсене
Skip to content