Търсене
Previous slide
Next slide

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ

НАРЕЖДАМ Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието и Наредба

Търсене
Skip to content