Търсене

ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА НАЦИОНАНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА CAF 2020

Прилагането на модела CAF осигурява възможност на Националния инспекторат по образованието да проверява резултатите от вложените усилия, да оцени обективно своите силни страни и необходимостта

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Непрекъснато организационно развитие на Националния инспекторат по образованието чрез Европейския модел за качество CAF След извършена самооценка в съответствие с „Обща рамка за оценка CAF“

Търсене
Споделете:
Skip to content