Търсене

ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА НАЦИОНАНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА CAF 2020

Прилагането на модела CAF осигурява възможност на Националния инспекторат по образованието да проверява резултатите от вложените усилия, да оцени обективно своите силни страни и необходимостта

Прочетете повече »
среща 23 CAF

ВТОРИ ЕТАП НА САМООЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА CAF В НИО

Националният инспекторат по образованието провежда втори цикъл по самооценяване и предприемане на мерки за подобрение в организационната култура и управлението на организацията. След първата самооценка

Прочетете повече »

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

Непрекъснато организационно развитие на Националния инспекторат по образованието чрез Европейския модел за качество CAF След извършена самооценка в съответствие с „Обща рамка за оценка CAF“

Прочетете повече »
Търсене
Skip to content