Търсене

ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, Ключова Дейност 3

Националният инспекторат по образованието ще стане асоцииран партньор по проекта Learning Interculturality From Religions ToWards Outreaching activities – LIFE TWO, финансиран от програмата Еразъм+, Ключова Дейност 3 – „Подкрепа за реформиране на политиките”. Проектът надгражда резултатите от приключилия миналата година и високо оценен едноименен проект по Ключова дейност 2. Първата среща на партньорите се проведе на 05.02.2020 г. в София.

Разширената партньорска мрежа включва образователни инститиции от 8 европейски държави – България, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Нидерландия, Северна Ирландия и Турция, от които 3 университета. За да се гарантира дълбоко и силно институционално въздействие всеки от партньорите допълнително участва с мрежа от асоциирани училища, чиито учители и ученици ще получат обучение в рамките на планирания обучителен лагер в Италия. От българска страна партньорът е Център за образователни инициативи с асоциирани училища СУ “Свети Свети Кирил и Методий”, с. Върбина, СУ „Христо Смирненски“ гр. Брезово и 1СУ “Св. св. Седмочисленици, гр. Търговище.

В рамките на проекта вече разработеният и апробиран в основната образователна степен педагогически модел ще бъде разширен към гимназиалния етап и ще бъде създадено ръководство за неговия трансфер. Важен инструмент в тази посока ще бъде ролевата игра „Майстор на мистериите“ – една виртуална обиколка на различията, базирана на познанията вурху религиите и вдъхновена от ролевата игра The first one Dungeons and Dragons.

 

Споделете:
Търсене
Skip to content