Търсене

РАЗЛИЧНОТО ИНСПЕКТИРАНЕ 2020 Г.

В периода май-юни 2020 г. НИО извърши апробиране на инспекционни дейности в електронна среда в 11 различни по вид, големина и местоположение училища за да оцени качеството на обучението, оценяването и подкрепата за личностното развитие на учениците в електронна среда чрез комуникационните и информационните технологии.

Направената оценка на качеството на наблюдаваното обучение в електронна среда открои както положителните страни, така и някои проблемни аспекти в организацията и реализирането на дейностите. Пилотното онлайн инспектиране потвърди възможността за извършване на оценка на качеството на училищното образование чрез съществуващия инструментариум и утвърдените критерии и индикатори, приложени в процеса на онлайн обучение.

пълният текст на анализа тук – Анализ -инспектиране в онлайн среда

Споделете:
Търсене
Skip to content