Търсене

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 2020г.

Уважаеми колеги,

Приключи присъственият етап от комбинираните инспекции за 2020 година. Екипите на НИО посетиха 69 училища и детски градини. Продължават онлайн срещите с участниците в образователния процес от инспектираните институции – ученици,  учители, родители и ръководители.

Инспектиращите екипи под  ръководството на инспекторите от НИО продължават с анализа на информацията и изготвянето на докладите от инспекциите.

Водещ в тази инспекция е ангажиментът на  НИО критериите за осигуряване на качеството и препоръките  в образованието на всички нива  да отчитат и насърчават иновациите в педагогиката, базирани на разнообразни образователни ресурси и начини на предоставяне на обучение, възпитание и социализация.

Споделете:
Търсене
Skip to content