Търсене

ИНСПЕКТОРАТИТЕ И КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Ейдриън Грей – автор на книгата „Европейска училищна инспекция и оценка“ –  представи пред членовете на Асоциацията на инспекторатите по образованието SICI исторически преглед на развитието на образователните инспекторати в Европа. По време на конференцията беше направен акцент по актуалната годишна тема на SICI Принос на инспекцията към  справедливостта и високите постижения, а именно  качеството в образованието. Авторът показа в представянето си  какво се е разбирало под качество в образованието през последните векове и кой основно е определил това. Бяха представени петте етапа от развитието на инспекторатите в Европа: от  1784 година до наши дни. От първия период почти до годините до първата световна война повечето инспекции са се фокусирали върху компетентността и представянето на учителите, не на училищата. В периода между двете световни войни започва пренасочване на фокуса към качеството на училищата. Завишават се и изискванията към подготовката и компетентността на самите инспектори, въвеждат се първите Рамки за инспектиране, правителствата дефинират цели в процеса на оценяване. Инспекторите започват да играят роля на проводници и разпространители на новите идеи в образованието. В годините след 1945 до 1980 г. започва трансформация в училищното лидерство, ролята на новатори в средното образование се поема от учителите, ролята на инспекторатите намалява. Все повече се обръща внимание на управлението на училищата, повишават се изискванията за отчетност. В оценката на качеството се включват международни изследвания – PISA, PERLS, TALIS, други изследвания на ОИСР и Световна банка. Съвременният етап от развитието на инспекторатите започва през 80-те години на миналия век, като актуалните трансформации на инспекторатите продължават активно в момента.

В изводната част бяха поставени за дискусия вечните въпроси пред инспектирането, които получават съвременна интерпретация:

1.    Трябва ли да се променя разбирането ни за „качество“ на образованието?

2.      Кой определя какво е „качество“ в образованието?

3.      Необходима ли ни е „рамка за оценка на качеството“

4.      Кой изготвя и приема тази рамка?

5.      Как инспекторатите работят с други  оценки на качеството? (OECD, PISA, TALIS)

В заключение инспекторите се обединиха около посланието за пряката връзка между влиянието на инспекторатите върху процесите за повишаване на качеството и балансираното отчитане на амбициите на всички заинтересовани страни.  

Споделете:
Търсене
Skip to content